Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych jest jednostką specjalistyczną do leczenia zaburzeń:

  • związanych ze stresem i pod postacią somatyczną,
  • zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,
  • zaburzeń osobowości i zachowań dorosłych.

Główną metodą leczenia stosowaną na tutejszym oddziale jest psychoterapia grupowa, w której pacjenci współdziałają ze sobą w zespołach. Grupa dzięki relacjom w jakie wchodzą jej uczestnicy jest miejscem zdobywania nowych, korektywnych doświadczeń w stosunkach międzyludzkich, a także próbowania nowych zachowań w bezpiecznych warunkach. Stwarza możliwości do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi budowania relacji oraz poznania schematów myślenia, przeżywania, zachowania i wynikających z nich konsekwencji. Praca w grupie jest wspierana w procesie terapii indywidualnej oraz poprzez opiekę lekarską.

Informacje praktyczne:
  • Pobyt w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych (ODZN) dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów;
  • Leczenie w ODZN ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne;
  • Terapia w ODZN trwa maksymalnie do 12 tygodni, zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00;
  • Pacjent na czas pobytu w ODZN jest pod opieką zespołu terapeutycznego składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty i pielęgniarki;
  • Pacjent przebywający w ODZN może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie;
  • Pacjent w trakcie pobytu w ODZN otrzymuje posiłek oraz leki wg karty zleceń (na dni pobytu oraz na dni wolne).

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - piątek od 7:00 do 20:00
sobota od 7:00 do 20:00
tel.  63 243 67 67,  63 244 43 95