RODZAJ PORADY / USŁUGI CENA
Alergologiczna 120 zł
Alergologiczna ze spirometrią 140 zł
Alergologiczna z testami 220 zł
Badanie neuropsychologiczne 100 - 400 zł
Biopsja 240 zł
Diabetologiczna profesorska 150 zł
Diabetologiczna 120 zł
Endokrynologiczna 150 zł
Ginekologiczna 160 zł
Hepatologiczna 120 zł
Kardiologiczna 200 zł
Echo serca 100 zł
Kardiologiczna dzieci 200 zł
KTG 20 zł
Logopedyczna 50 zł
Laryngologiczna 130 zł
Nefrologiczna 120 zł
Neurologiczna 80 zł
Opinia neuropsychologiczna 60 - 100 zł
Psychiatryczna 120 zł
Psychiatryczna dzieci 120 zł
Psychologiczna 120 zł
Psychologiczna - psycholog kliniczny 120 zł
Psychoterapeutyczna 120 zł
Reumatologiczna 130 zł
Terapeutyczna - terapeuta uzależnień 100 zł
Urologiczna bez USG 150 zł
Urologiczna z USG 220 zł
USG tarczycy 50 zł
Ksero dokumentacji medycznej (za stronę) 0,30 zł