Portal Funduszy Europejskich


DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. Tadeusz Jucyk, Karol Jucyk, Ewa Jucyk
realizuje projekt pn."Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B
integrującego procesy biznesowe Zakładu Opieki Zdrowotnej Multimed s.c."
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Nazwa Beneficjenta: Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. Tadeusz Jucyk, Karol Jucyk, Ewa Jucyk.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania typu B2B, dzięki któremu poprzez elektroniczną wymianę danych, zostaną usprawniony procesy: realizacji badań laboratoryjnych; realizacji usług medycznych; zarządzania i planowania wizyt; tworzenia raportów, rozliczeń; zarzadzania materiałami medycznymi.
Wartość projektu: 607 189,50 zł
Udział Unii Europejskiej: 361 277,75 zł
Okres realizacji: 01/11/2013 – 31/10/2015

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Karola Jucyka.
E-mail:  biuro@multimed.konin.pl

Unia Europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

Supra Serwis

Portal Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości