Poradnia Alergologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem, w tym immunoterapią swoistą chorób alergicznych.

Czym jest alergia?

Pod pojęciem alergii rozumie się nadmierną, niekorzystną odpowiedź układu odpornościowego człowieka na czynniki obecne w jego otoczeniu, a nie wywołujące żadnych tego typu dolegliwości u osób zdrowych. Przykładami mogą być: alergia na roztocze kurzu domowego, pyłki roślin czy alergia pokarmowa.

Właściwości uczulające posiadają również substancje chemiczne, leki, kosmetyki i środki konserwujące.

Objawy chorobowe alergii mogą dotyczyć:

  • nosa (świąd, kichanie, wodnista wydzielina, obrzęk śluzówki i blokada nosa)
  • oskrzeli (kaszel, duszność, świszczący oddech)
  • skóry (świąd, pokrzywka, wyprysk)
  • przewodu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, biegunka, kolka)
  • oczu (łzawienie, świąd, obrzęk, zaczerwienienie spojówek)

Wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

  • testy skórne punktowe
  • spirometria
  • spirometria + próby czynnościowe płuc
  • testy prowokacji donosowej

Nasi specjaliści:

lek. med. Maria Jolanta Menduś - specjalista alergolog, pediatra
lek. med. Joanna Wittych - Długosz - specjalista alergolog
lek. med. Agnieszka Blomberg - specjalista alergolog, pediatra
lek. med. Nina Kiejnich - specjalista alergolog, specjalista pediatra

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - piątek od 7:00 do 20:00
sobota od 8:00 do 16:00
tel.  63 243 67 67,  63 244 43 95

Dokumenty potrzebne przy pierwszej rejestracji:
skierowanie od lekarza specjalisty
dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku gdy dziecko nie posiada jeszcze nr PESEL.

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.
Współpracujemy z Medicover i PZU.
Możliwe jest również leczenie prywatne.