Główną metodą leczenia stosowaną w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych jest psychoterapia grupowa, w której pacjenci współdziałają ze sobą w zespołach. Grupa dzięki relacjom w jakie wchodzą jej uczestnicy jest miejscem zdobywania nowych doświadczeń w stosunkach międzyludzkich, a także próbowania nowych zachowań w bezpiecznych warunkach. Stwarza możliwości do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi, budowania relacji oraz poznawania własnych schematów myślenia, przeżywania, zachowania i wynikających z nich konsekwencji. Praca w grupie jest wspierana w procesie terapii indywidualnej oraz poprzez opiekę lekarską.

Informacje praktyczne:

• Pobyt w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych (ODZN) dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów;
• Terapia w ODZN trwa maksymalnie do 12 tygodni, zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00;
• Pacjent na czas pobytu w ODZN jest pod opieką zespołu terapeutycznego składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty i pielęgniarki;
• Pacjent przebywający w ODZN może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie.

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - piątek od 7:00 do 16:00
tel.  63 243 67 67,  63 244 43 95