Oferta terapeutyczna Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z alkoholem, czasami w połączeniu z lekami, narkotykami, hazardem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego. Pacjenci ze skierowaniem lekarskim niewymagający detoksykacji, przyjmowani są po uprzednich rozmowach diagnostyczno – motywujących. Program terapii jest oparty o zorganizowaną strategię oddziaływań psychologicznych: grupowych i indywidualnych w oparciu o koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Informacje praktyczne:

•Pobyt w ODTUA dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów;
•Leczenie w ODTUA ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego Pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne;
•Terapia w ODTUA trwa maksymalnie do 8 tygodni, zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00;
•Pacjent na czas pobytu w ODTUA jest pod opieką zespołu terapeutycznego składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, psychoterapeuty i pielęgniarki;
•Pacjent przebywający w ODTUA może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie.

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00
tel.  63 243 67 67,  63 244 43 95