biofeedback

Gabinet EEG Biofeedback
Krzysztof Stępniak
Gabinet nr 169 C
I piętro - Budynek "C"
Rejestracja telefoniczna: tel. 515 363 368

Dla kogo?

Trening metodą Biofeedback zalecany jest zarówno osobom zdrowym, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń. Terapię EEG-Biofeedback kieruję przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych z:

 • ADHD i ADD
 • specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii)
 • problemami koncentracji uwagi
 • nadmierną agresją
 • zaburzeniami mowy (np. problem jąkania)
 • tremą i nadwrażliwością
 • zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
 • z zaburzeniami nastroju
 • z zaburzeniami snu
 • po urazach głowy
 • doświadczających stanu paniki i lęku
 • po udarach mózgu

Terapia EEG-Biofeedback jest także pomocna dla osób zdrowych. Dzięki niej jesteśmy w stanie szybciej i lepiej przyswajać nowe informacje, w tym także efektywniej uczyć się języków obcych. Już po 15-20 treningach można odczuć:

 • poprawę koncentracji i funkcji poznawczych
 • wzrost kreatywności
 • wyciszenie i zwiększone możliwości radzenia sobie ze stresem
 • poprawę nastroju i samooceny
 • skrócenie czasu reakcji (ważne dla sportowców, kierowców, pilotów)
 • lepszą organizację i sprawniejsze podejmowanie decyzji

Więcej informacji na stronie www.neuron-med.pl