Rejestracja:
tel.   63 243 67 67
tel.   63 244 43 95
e-mail: rejestracja@multimed24.pl
lub osobista

zapewnia kompleksową opiekę: psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w pierwszej kolejności mieszkańcom Konina i powiatu konińskiego.

Pacjentów spoza naszego regionu przyjmujemy w dostępnych terminach.

CZP jest przeznaczone dla Pacjentów powyżej 18 roku życia.

    Z usług CZP w celu uzyskania wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia mogą skorzystać także osoby, które zostały wypisane ze szpitala psychiatrycznego.

    CZP oferuje pomoc Pacjentom w ich środowisku lokalnym, aby mogli powrócić do pełni zdrowia psychicznego, do pełnienia ważnych ról społecznych w rodzinie, pracy, szkole.

STRUKTURA CZP

•Poradnia Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym,
•Dzienny Oddział Psychiatryczny,
•Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).

JAK UZYSKAĆ POMOC?

•Umów się telefoniczne pod numerem:

tel.   63 243 67 67
tel.   63 244 43 95
e-mail: rejestracja@multimed24.pl

lub przyjdź do nas na rozmowę. W zależności od ustaleń w rozmowie zaproponujemy Ci dalsze wsparcie i leczenie.
Weź ze sobą dowód tożsamości oraz dotychczasową, pełną dokumentację medyczną.

Pacjenci do lekarza psychiatry nie wymagają skierowania. Do psychologa wymagane jest skierowanie dla Pacjentów dorosłych (powyżej 18 roku życia).

Skierowanie do psychologa można uzyskać od lekarza rodzinnego. Można o nie poprosić telefonicznie, wówczas lekarz przyśle kod skierowania na telefon.

GDZIE UZYSKAĆ POMOC?

Działamy w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 33 i 33 B (naprzeciwko Giełdy/Stadionu). Naprzeciwko nas są przystanki komunikacji miejskiej autobusowej, w dwie strony. Posiadamy duży, bezpłatny parking samochodowy.

STRUKTURA CZP (opis)

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

 • W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - przyjmują indywidualnie lekarze psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci, którzy świadczą usługi w zakresie diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej oraz leczenia zaburzeń psychicznych.
  Realizowane są porady psychiatryczne, psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej, zajęcia psychoedukacyjne.
 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) - jest przeznaczony do udzielenia niezbędnych informacji dotyczących zasad działania CZP oraz możliwych form pomocy, przeprowadzenia wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc, uzgodnienia wstępnego planu postępowania leczniczego, terminu udzielenia pomocy i leczenia oraz w razie konieczności udzielenia odpowiedniego świadczenia zdrowotnego. Pacjent może przyjść sam lub jeżeli tego potrzebuje z osobą bliską, która za jego zgodą będzie z nim podczas konsultacji. Czasami osoba bliska może być dużym wsparciem i pomocą dla Pacjenta. PZK działa całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Do PZK można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub mailowo:

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny 1
ul. Wojska Polskiego 33
czynny całodobowo
tel. 536 110 741
tel. 536 312 086
e-mail: czp.konin@multimed24.pl

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny 2
ul. Wojska Polskiego 33 B
czynny w dni robocze w godz. 8.00 - 18.00
tel. 533 403 752
tel. 534 822 697
e-mail: pzk.konin@multimed24.pl

Oddział Dzienny Psychiatryczny (ODP)

 • jest przeznaczony dla Pacjentów znajdujących się w kryzysie psychicznym, którzy wymagają bardziej intensywnego leczenia.
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny prowadzi terapię w trybie dziennym skierowaną do:
      osób, u których nasilenie trudności w życiu (osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym) lub objawów choroby, powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
      osób, które cierpią na zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjne, występujące pod postacią somatyczną oraz zaburzenia snu, psychozy, zaburzenia osobowości, nie wymagające całodobowej hospitalizacji,
      osób, które ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują dalszej pomocy w powrocie do zdrowia, do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych.
 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie.
 • Pobyt w ODP dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów.
 • Terapia w ODP trwa maksymalnie do 12 tygodni.
 • Pacjent na czas pobytu w ODP jest pod opieką zespołu terapeutycznego, składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki i terapeuty zajęciowego.
 • Pacjent przebywający w ODP może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie.
 • Program leczenia obejmuje psychoterapię, psychoedukację, leczenie farmakologiczne, terapię zajęciową.

Zespół Leczenia Środowiskowego

 • Główną zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej pomocy blisko domu, bez konieczności rozdzielenia z najbliższymi, przerwania pracy czy edukacji.
 • Pacjent pozostaje w znanym sobie środowisku rodzinnym i społecznym.
 • W Zespole Leczenia Środowiskowego pomoc niosą osoby o różnych specjalnościach zawodowych: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki, terapeuci środowiskowi.
 • W razie konieczności specjaliści przyjeżdżają do domu Pacjenta.
 • Obszar działania naszych specjalistów obejmuje Konin i powiat koniński.
Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.
Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.