DOM MEDICA OŚRODEK ŻYWIENIA DOJELITOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH
TEREN DZIAŁANIA : WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Świadczenie refundowane przez NFZ
Telefony do ośrodka DOM Medica
601 989 403
607 981 632

Przykłady jednostek chorobowych, w których stosowane jest żywienie dojelitowe:

Schorzenia neurologiczne z zaburzeniami połykania:

 • stan po udarze mózgu,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • stan po urazie ośrodkowego układu nerwowego,
 • stwardnienie rozsiane,
 • demencja (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona).

Choroby nowotworowe:

 • nowotwory głowy i szyi,
 • nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • nowotwory klatki piersiowej,
 • chemioterapia.
Co wchodzi w zakres opieki żywieniowej?
 • Przeszkolenie pacjenta lub opiekuna w zakresie zasad opieki nad chorym żywionym dojelitowo.
 • Indywidualnie ustalany program żywienia.
 • Kompleksowa opieka medyczna obejmująca m.in.: stały kontakt telefoniczny z personelem medycznym, regularne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu pacjenta oraz badania kontrolne.
 • Dostawa produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego (sprzęt jednorazowy, pompy, stojaki) oraz materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych do domu pacjenta.
 • Dostarczenie lodówki do przechowywania zużytych produktów oraz ich regularny odbiór i utylizacja.
Żywienie dojelitowe w warunkach domowych – wymagane dokumenty:
 • Skierowanie do poradni żywieniowej.
 • Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej kwalifikację do leczenia żywieniowego.

Więcej informacji na stronie www.dommedica.pl