Mało jest w Polsce rodzin, w których nie ma przynajmniej jednej osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu, pracy lub jakiegokolwiek innego obiektu (komputera, telefonu).

Istotą uzależnienia jest utrata kontroli nad piciem, zażywaniem czy jakimkolwiek innym zachowaniem, które przynosi niszczące skutki i prowadzi do cierpienia osoby uzależnionej i jej rodziny.

Odpowiadając na ważne zapotrzebowanie społeczne w obszarze uzależnień w ramach naszej Przychodni realizowany jest profesjonalny program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Program jest realizowany przez certyfikowanych i doświadczonych specjalistów psychoterapii, którzy pomagają pacjentom rzetelnie rozpoznać problem i prowadzą psychoterapię indywidualną i grupową.

Psychoterapia uzależnień to proces zmiany swojego życia i własnej osobowości. Ludzie, którzy włożyli wysiłek we własną psychoterapię doświadczają nowej jakości życia, spokoju wewnętrznego, pogody ducha, radości, poczucia satysfakcji i porządku w ważnych obszarach życia. Często mają poczucie, że wysiłek włożony we własną psychoterapię to najlepsza inwestycja w ich życiu.

W ramach naszej Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych realizujemy programy psychoterapii:

•dla osób uzależnionych,
•dla osób współuzależnionych,
•dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Realizacja programów terapeutycznych jest zindywidualizowana, dostosowana do osobistych potrzeb i możliwości Pacjenta. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia indywidualna i grupowa. W czasie leczenia zagwarantowana jest opieka medyczna.

Nie tylko osoby uzależnione, ale każdy kto doświadcza cierpienia z powodu innej osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków lub czegokolwiek innego może się do nas zgłosić po poradę i pomoc.

Nasze świadczenia zdrowotne wykonujemy głównie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Leczymy również osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, które nie są ubezpieczone. Możliwe jest również leczenie prywatne.

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Jeżeli jest tak, że Twoje picie lub zażywanie czegokolwiek lub picie bliskiej Ci osoby martwi Cię i niepokoi zgłoś się do nas. Nie zwlekaj. Każdy dzień to kolejne straty

Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - piątek od 7:00 do 20:00
sobota od 7:00 do 16:00
tel.  63 243 67 67,  63 244 43 95
Przy pierwszej wizycie potrzebny dowód osobisty.